Reserveren

Optie nemen tot 2 weken voor datum

  • Geïnteresseerden kunnen een optie nemen op een zaal voor bepaalde dagen of dagdelen. De studio kan worden gehuurd voor minimaal twee uur.
  • De optie blijft tot uiterlijk twee weken vóór de betreffende datum staan. Zonder verdere berichten van de potentiële huurder gaat de optie over in een reservering en telt de annuleringsregeling, dit houdt in, dat de huurder verplicht is tot betaling voor het gereserveerde, met inachtneming van de annuleringsregeling.
  • Indien zich een tweede geïnteresseerde meldt voor dezelfde dag(en) en tijd(en), zal de verhuurder contact opnemen met de optienemer (telefonisch/sms/ e-mail). Na overleg neemt de geïnteresseerde een beslissing om ofwel de optie te laten vervallen ofwel de optie in een reservering om te zetten.

Annuleringsregeling geldig vanaf 2 weken voor datum

Annulering kan uitsluitend via e-mail, sms of app. Als annuleringsdatum en -tijd geldt de datum van ontvangst van de annulering door de verhuurder.

  • Bij annulering korter dan 7-14 dagen van tevoren is de huurder 50% van de huursom verschuldigd (met een minimum van €20). Het overige zal worden gecrediteerd.
  • Bij annulering korter dan 7 dagen van tevoren is 100% van de huursom verschuldigd.

NB: voor flexhuurders en vaste verhuur gelden andere afspraken voor reserveren en annuleren!